Öğrenci Bilgi SistemiBilgi Yönetim SistemiE-Posta
Genel Bilgiler
Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin yürütüldüğü, merkezi yerleştirme sistemiyle üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarına yerleşen adayların kesin kayıtlarının yapıldığı birimdir.

Öğretim yılı içerisinde öğrencilere kimlik kartı, öğrenci belgesi, not durum belgesi, askerlik belgesi düzenlenmesi gibi işlemlerin yanı sıra yatay geçiş, sınavlarla ilgili işlemler, mezun olan öğrencilerin diplomalarının düzenlenmesi, öğrencilerin başarı durumları, öğrencilerin disiplin işlemleri ve istatistiki bilgiler de öğrenci işlerinin faaliyet konularıdır.

Fakülte ve yüksekokulların düzenlemiş oldukları konferans, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerle ilgili oryantasyon planlarının düzenlenmesi ve üniversitemiz internet sayfasında gerekli görülen ilan ve duyuruların yayınlanması gibi görevler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.